Archiwum

OCHRONA NA BAZIE WODY ZABEZPIECZAJĄCA ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE DREWNIANE

Wysokiej jakości drewno, starannie wykonane elementy drewniane, a także odpowiedni dobór systemów powłokowych są kluczem do zapewnienia skutecznej ochrony drewna. Regularna konserwacja i ochrona powierzchni drewnianych zapewni nienaruszony stan okien, drzwi i innych elementów drewnianych wewnątrz i wokół twojego domu przez wiele lat.

Marka AQUAVITA opracowana przez KANSAI HELIOS stanowi grupę produktów opracowanych na bazie wody, zaprojektowanych do profesjonalnej ochrony drewna. Wszystkie powłoki zawierają nowoczesne komponenty odporne na działanie promieni UV i innych warunków atmosferycznych. Powłoki AQUAVITA wzbogacają drewno i nadają mu eleganckiego wyglądu, jednocześnie zapewniając ochronę przed szkodnikami (grzyby, owady) oraz zapobiegając skutkom oddziaływania warunków atmosferycznych. Szeroki zakres produktów dostępny jest w wersjach bezbarwnych i kryjących. Można je podzielić na dwie kategorie:

 • Ochrona wyrobów stolarskich (okna i drzwi wejściowe): Produkty te mogą być nanoszone poprzez zanurzanie, polewanie, natrysk przy pomocy sprzętu o wysokim ciśnieniu, ręcznie lub przy pomocy robota.
 • Ochrona pozostałych wyrobów z drewna wewnątrz i wokół domu: ściany, ogrodzenie, budynki ogrodowe, place zabaw, itp. Produkty można nanosić poprzez zanurzanie, przy pomocy pędzla, wałka, pistoletu natryskowego lub zautomatyzowanych dozowników lub robotów.

ZALETY POWŁOK AQUAVITA

 • długotrwała ochrona drewna,
 • łatwość aplikacji,
 • produkt bezwonny i szybkoschnący,
 • zapewnia zdrowe środowisko pracy,
 • nie jest szkodliwy dla środowiska.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji na temat rekomendowanych produktów dla powierzchni, jakie chcesz uzyskać.

Zarządzanie Środowiskowe i Społeczne – Głównym kierunkiem działań nowego Zarządu Grupy KANSAI HELIOS

Od 1 kwietnia zaczął pełnić swoje obowiązki nowy Zarząd Grupy KANSAI HELIOS. Czterech dyrektorów zarządzających połączyło swoje siły, aby wesprzeć strategię rozwoju Grupy KANSAI HELIOS. Wyraźne skupienie się na ekologicznych produktach i procesach, zdrowiu i bezpieczeństwie pracowników, nieustających badaniach i rozwoju, a także na strategicznych inwestycjach stanowią duży krok naprzód do osiągnięcia sukcesu na rynku europejskim.

W ostatnich latach, HELIOS intensyfikował swoje działania na rzecz ochrony środowiska. Firma rozwijała się i projektowała rozwiązania, które nie tylko chronią przedmioty, ale też znacząco przedłużają ich trwałość. Wprowadzono na rynek nowe powłoki, które ograniczają zużycie wszystkich rodzajów zasobów i emisję gazów cieplarnianych przez produkty. Surowce z odnawialnych źródeł stopniowo zastępują konwencjonalne metody. Energia generowana jest całkowicie z odnawialnych źródeł i produkowana w naszych własnych elektrowniach słonecznych. Procesy produkcyjne są stale udoskonalane, aby zredukować straty i odpowiednio wykorzystać odpady do ponownego użytku w procesie produkcji. Rok temu wdrożyliśmy naszą wewnętrzną inicjatywę „Zmieniamy w zielone”, której założeniem jest podnoszenie świadomości każdego z pracowników, jako że nawet najmniejsze działania w dziedzinie ochrony środowiska, takie jak ograniczenie zużycia wody lub papieru, wspomagają osiąganie celów Grupy KANSI HELIOS w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie te starania mają jeszcze większe znaczenie w świetle rozpoczęcia pracy nowego Zarządu Grupy KANSAI HELIOS na początku kwietnia. Zarząd składa się z czterech Dyrektorów Zarządzających, którzy nie tylko ucieleśniają dalsze strategie ścieżki rozwoju Grupy HELIOS, ale też wyrażają bliższą współpracę z obojgiem udziałowców, KANSAI PAINT i MITSUI.

Pan Junichi Kajima, Prezes, Dyrektor Zarządzający

Pan Mitsuru Masunaga, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Pan Dietmar Jost, Dyrektor Zarządzający

Pan Bastian Krauss, Dyrektor Zarządzający

Mitsuru Masunaga, Dietmar Jost i Bastian Krauss podzielą swoje zaangażowanie na strategicznie, najważniejsze obszary zgodnie z ich doświadczeniem zawodowym, a wszystkie strefy działań nadzorować będzie Prezes Zarządu, Pan Junichi Kajima. Nowa struktura dodatkowo wzmocni skuteczność zarządu i wesprze strategię rozwoju KANSAI PAINT w kierunku ujednoliconej globalnej strategii grupy. Zarządzanie Środowiskowe i Społeczne będzie w tej podróży pełniło kluczową rolę.

Junichi Kajima postawił sobie za cel dalsze wzmacnianie mocnych stron Grupy KANSAI HELIOS, a także poprawę jej zyskowności:

„Grupa KANSAI HELIOS osiąga zrównoważony wzrost zysku, jednocześnie budując solidne podstawy swojej działalności w wymagającym środowisku biznesowym. Jest to wynik doskonałej pracy zespołowej i nieustających inwestycji w nowoczesne technologie, produkty, badania i rozwój. Inwestycje te, obok inwestycji w zasoby ludzkie, powiązanych z zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy będą kontynuowane. Naszą odpowiedzialnością jako firmy o profilu chemicznym jest także wnoszenie cennego wkładu w przyszłość naszej planety i społeczeństwa. Wraz z KANSAI PAINT z siedzibą w Japonii pracujemy nad projektami związanymi ze zrównoważonym rozwojem w ramach zarządzania środowiskowego i społecznego. W tym kontekście, obszar zgodności z przepisami jest kluczowy, jako że stanowi naszą podstawową zasadę zarządzania w celu opracowania i wdrożenia uczciwych i sprawiedliwych działań korporacyjnych. Moja misja to dalsze rozwijanie i rozszerzanie sukcesu firmy w sposób zrównoważony i co za tym idzie, wspomaganie procesu, w wyniku którego Grupa KANSAI PAINT stanie się wiodącą firmą o globalnym zasięgu.”

Mitsuru Masunaga wyraźnie skoncentruje się na ugruntowaniu i podtrzymaniu reputacji firmy oraz dalszym wzmacnianiu i wspieraniu strategii rozwoju firmy poprzez podejście organiczne i nieorganiczne:

„Żyjemy w dynamicznie zmieniających się czasach, w których wartości istotne dla pracowników i integralność korporacyjna są stale poddawane próbie. W KANSAI HELIOS zdefiniowaliśmy nasze główne wartości i normy oczekiwanych zachowań biznesowych i zawarliśmy je w naszym Kodeksie Postępowania, dzięki czemu nasi pracownicy mogą podejmować właściwe decyzje. Jako że zachowanie etyczne stanowi integralną część naszej kultury, nieprzerwanie koncentrujemy się na dalszym rozwoju i implementacji. To, jak postrzega nas przez społeczeństwo jest kluczowym czynnikiem sukcesu w dalszym rozwoju naszej firmy, co będzie stanowić jeden z moich głównych celów. Wykorzystanie bliższej współpracy z KANSAI PAINT i MITSUI dodatkowo otworzy przed nami nowe możliwości i synergie dla nas oraz partnerów biznesowych.”

Dietmar Jost skupi się głównie na dalszym rozwoju strategii sprzedaży w Europie:

„Dokładamy wszelkich starań w nawiązywaniu i podtrzymywaniu długofalowej współpracy z naszymi klientami w całej Europie. Dobrze wyszkolony zespół sprzedażowy ma kluczowe znaczenie, a dzielenie się naszym know-how z klientami jest kolejnym krokiem naprzód we współpracy. W ramach kursów szkoleniowych HELIOS Master Classes, będziemy nadal wzmacniać nasz program szkoleniowo-informacyjny, a tym samym intensyfikować nasze partnerstwa. Integracja i wymiana innowacyjnych produktów i technologii z KANSAI PAINT i MITSUI będzie nadal wzbogacać nasz asortyment oraz tworzyć innowacje, które wzmacniają pozycję firmy HELIOS jako dostawcy systemów na rynku europejskim. Ponadto będziemy kontynuować promowanie partnerstwa międzybranżowego z potencjałem do ulepszania rozwiązań, które służą społeczeństwu.

Bastian Krauss będzie intensywnie pracował nad podnoszeniem poziomu technologii produkcyjnych i bezpieczeństwa:

„Technologie w sektorze przemysłowym zmieniają się w ekstremalnym tempie, dzięki czemu produkty dostarczane są szybciej, tworząc bardziej elastyczny proces produkcyjny. Rozmiar naszej grupy pozwala nam korzystać z doświadczenia, włączając go w nasz proces produkcji zgodny z wypracowaną przez nas strategią rozwoju. Najlepsze praktyki, nowoczesne technologie i zoptymalizowane procesy są stale wdrażane we wszystkich naszych jednostkach i obszarach operacyjnych. Dodatkowe inwestycje będą wzmacniały nasz wysiłek włożony w działalność ekologiczną i rozwój. W tych dynamicznych procesach będziemy regularnie monitorować bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników kontynuując i rozwijając naszą politykę „zero wypadków przy pracy.”

Wyraźne skoncentrowanie się na procesach przyjaznych środowiskowi, silna współpraca pomiędzy wszystkimi członkami Grupy KANSAI HELIOS a inteligentnymi inwestycjami w nowoczesne technologie, a także zasoby ludzkie mogą jedynie intensyfikować nasze dobre rezultaty. Nowy Zarząd Grupy korzysta ze swojej wiedzy i doświadczenia, aby dalej rozwijać i udoskonalać wszystkie obszary działalności, wzmacniać naszą pozycję na rynku, a także cele zrównoważonego rozwoju.

PĘKANIE LAKIERU

PRZYCZYNY

 • Nadmierna grubość warstwy lakieru.
 • Zastosowanie nieodpowiedniego utwardzacza.
  Wilgotność jest zbyt wysoka.
 • Nieodpowiednie suszenie, słabe warunki przechowywania.
 • Minął termin ważności mieszaniny.
 • Nieodpowiedni podkład lub lakier.

ZAPOBIEGANIE

 • Stosowanie cieńszej warstwy lakieru.
 • Sprawdzenie utwardzacza w mieszaninie.
 • Obniżenie poziomu wilgoci.
 • Sprawdzenie metody suszenia i warunków przechowywania.
 • Stosowanie świeżej mieszaniny lakieru.
 • Stosowanie odpowiedniego podkładu lub lakieru.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

PLAMY Z OLEJU

PRZYCZYNY

 • Parafina, wosk lub smary do maszyn znajdujące się na powierzchni.

ZAPOBIEGANIE

 • Oczyszczanie powierzchni przed jej obróbką.
 • Ostrożność w korzystaniu ze smarów w produkcji.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

ODBARWIENIE DREWNA

PRZYCZYNY

 • Lakier na bazie wody lub emalia nie są odpowiednie dla dębu, buku, jesionu i olszy.
 • Lakier na bazie wody nie jest odpowiedni do malowania drewna z dużą ilością żywicy (świerk, sosna, itp.).

ZAPOBIEGANIE

 • Stosowanie odpowiedniego lakieru lub emalii do rodzaju użytego drewna lub środka blokującego odbarwianie.
 • Stosowanie odpowiedniego lakieru/emalii lub impregnacja w celu zablokowania żywicy.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

ZMĘTNIENIE

PRZYCZYNY

 • Lakier jest zbyt wolno napowietrzany w stosunku do procesu suszenia,
  co sprawia, że pęcherzyki powietrza zostają uwięzione w powłoce.
 • Wilgotność powietrza i pomieszczenia lakierniczego jest zbyt wysoka.
 • Lakier końcowy został zbyt szybko naniesiony.
 • Lakier bazowy nie nasiąknął całkowicie porów (do dna).
 • Elementy wyposażenia z drewna nie przyjmują lakieru (często w przypadku lakierów PE).

ZAPOBIEGANIE

 • Zastosowanie środka przeciwdziałającego powstawaniu piany i/lub wolniejszego rozcieńczalnika.
 • Kontrolowanie wilgotności, obniżenie jej poniżej wymaganego poziomu i zastosowanie rozcieńczalnika dostosowanego do takich warunków.
 • Dostateczne osuszenie powłoki dolnej (podkładu) przed zastosowaniem kolejnej powłoki.
 • Zastosowanie lakieru bazowego z dobrą zdolnością nasiąkania.
 • Stosowanie odpowiedniej izolacji na problematyczne gatunki drewna (szczególnie gatunki egzotyczne, takie jak drewno tekowe, palisander, itp.).
 • Zastosowanie warstwy lakieru PU/izolacji przed zastosowaniem lakieru PE.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

PODNOSZENIE SIĘ POWŁOKI/MARSZCZENIE SIĘ

PRZYCZYNY

 • Zbyt duża ilość materiału w jednej powłoce.
 • Lakier końcowy został zbyt szybko naniesiony, powłoka bazowa nieodpowiednio wysuszona.
 • Nieodpowiednie połączenie bazy i lakieru końcowego.
 • Zastosowanie niewłaściwego rozcieńczalnika.

ZAPOBIEGANIE

 • Sprawdzenie lepkości i kontrolowanie aplikacji.
 • Dopilnowanie, aby każda powłoka została odpowiednio wysuszona przez naniesieniem kolejnej.
 • Zastosowanie kompatybilnych materiałów.
 • Stosowanie zalecanych rozcieńczalników.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

NIERÓWNOMIERNY POŁYSK/ODCIEŃ

PRZYCZYNY

 • Nierównomierne naniesienie lakieru.
 • Ilość starej mieszaniny dodanej do nowego lakieru jest zbyt duża.
 • Powłoka bazowa jest uszkodzona lub podkład został nadmiernie wyszlifowany.
 • Niedokładnie wymieszany w wiadrze lakier.
 • Temperatura podłoża jest za wysoka (spowodowane przegrzaniem), temperatura lakieru podczas aplikacji za niska.

ZAPOBIEGANIE

 • Sprawdzenie sprzętu i ustawień.
 • Sprawdzenie lepkości starego materiału i dodanie nowej (świeżej) mieszaniny lakieru.
 • Usunięcie w odpowiednim czasie wszelkich wad (kit) i zastosowanie kolejnej warstwy podkładu.
 • Zapewnienie właściwej metody mieszania – w mieszalniku.
 • Dostosowanie temperatury podłoża i lakieru.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

KRATEROWANIE

PRZYCZYNY

 • Powierzchnia jest zanieczyszczona woskiem, tłuszczem, silikonem (rękawice, krem do rąk).
 • Sprężone powietrze zanieczyszczone kondensatem lub resztkami oleju.
 • Stosowanie silikonowych środków polerskich lub w aerozolu w pobliżu kabiny natryskowej.

ZAPOBIEGANIE

 • Sprawdzenie filtrów, oczyszczenie układu rur wlotowych sprężonego powietrza.
 • Usunięcie silikonowych środków polerskich i zastosowanie środków bez zawartości silikonu.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Przed przystąpieniem do lakierowania, oczyszczenie powierzchni przy pomocy antysilikonowego rozcieńczalnika

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

ZABURZENIA PRZYCZEPNOŚCI

PRZYCZYNY

 • Podłoże jest zanieczyszczone (brud, pył, tłuszcz).
 • Naturalne żywice i woski na drewnie (na sośnie, drewnie egzotycznym, itp.), folia melaminowa.
 • Powłoka bazowa lakieru jest zbyt gruba a powierzchnia bazowa nadmiernie wyszlifowana.
 • Niewystarczające szlifowanie powłoki bazowej/szlifowanie między warstwami.
 • Złe dopasowanie pomiędzy powłoką bazową a końcową powłoką lakierniczą.
 • Kropelki lakieru są zbyt suche, kiedy spadają na malowany przedmiot.
 • Za dużo czasu minęło pomiędzy szlifowaniem a lakierowaniem.

ZAPOBIEGANIE

 • Oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni.
 • Zastosowanie zalecanej izolacji, wyszlifowanie folii przed naniesieniem lakieru.
 • Zastosowanie mniejszej ilości nanoszonego lakieru, obniżenie ciśnienia natrysku.
 • Sprawdzenie jakości papieru ściernego (zużycia).
 • Podczas szlifowania maszynowego stałe monitorowanie ciśnienia i temperatury, aby zapobiec nadmiernemu przegrzaniu wyszlifowanej powłoki lakieru.
 • Zastosowanie kompatybilnych materiałów.
 • Zastosowanie rozcieńczalnika wolnego, sprawdzenie odległości pomiędzy przedmiotem a pistoletem natryskowym, zwiększenie przepływu lakieru.
 • Powtórzenie procesu szlifowania i usuwania pyłu.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Odtłuszczenie i ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt