PADANJE


RAZLOZI

 • Neodgovarajuća viskoznost matrijala, gustoća nanesenog materijala premala je ili prevelika.
 • Udaljenost između raspršivača i proizvoda je premala, prskanje pod neodgovarajućim kutom, previsok pritisak.
 • Neodgovarajuća veličina mlaznice.
 • Preniska temperatura laka, supstrata ili prostora za lakiranje.

SPREČAVANJE

 • Slijedite upute za pripremu materijala za nanošenje.
 • Prskajte u više tankih slojeva, sa povremenim prozračivanjem.
 • Provjerite podešavanja opreme za prskanje.
 • Kontrolišite i koristite preporučene mlaznice.
 • Temperirajte (zagrijte) supstrate, materijal i prostor.

RJEŠENJE

 • Izbrusite površinu sve do baze/supstrata.
 • Ponovno nanesite lak u skladu s uputstvima.

Za više informacija, ne ustručavajte se kontaktirati nas.