STVARANJE MJEHURIĆA


RAZLOZI

 • Pretjerana količina laka u jednom sloju, nanošenje više slojeva laka, a da nije prošlo dovoljno vremena za sušenje, predebeo sloj laka.
 • Prostor ima previsoku temperaturu ili prejak protok vazduha, ili je pak vrijeme za isparivanje prekratko.
 • Pogrešni razrjeđivač.
 • Vlažnost drveta/supstrata, preniska temperatura supstrata.
 • Udaljenost između raspršivača i proizvoda je premala, viskoznost je previsoka zbog niske temperature laka.

SPREČAVANJE

 • Prilagodite nanošenje, vrijeme za sušenje i viskoznost.
 • Slijedite uputstva za upotrebu.
 • Snizite temperaturu i brzinu zraka u prostoru, produžite vrijeme za sušenje time što podesite brzinu trake.
 • Povisite vlažnost drveta/supstrata, prethodno ga temperirajte.
 • Ispravno podesite prskanje, razrijedite lak, povisite temperaturu laka do propisane granice.

RJEŠENJE

 • Izbrusite površinu sve do baze/supstrata.
 • Ponovno nanesite lak u skladu s uputstvima.

Za više informacija, ne ustručavajte se kontaktirati nas.