EKOHEL VODORAZREDIVI BAJC


EKOHEL VODORAZREDIVI BAJC je ekološka osnovna boja za drvo proizvedena na bazi specijalnih akrilnih disperzija, svijetlostabilnih pigmentnih preparacija i vode.

  • Koristi se za bojenje svih tipova drvenih površina, masivnih i furniranih.
  • Pogodni su za različite načine primjene.

Vodorazrijedivi bajc ne pruža zaštitu drveta, pa se drveni element mora dodatno zaštititi lakom.
Vodorazrijedivi bajc se izrađuje u 24 standardne nijanse prema ton karti. Specifične nijanse mogu se postići naknadnim nijansiranjem prema zahtjevu kupca.

EKOHEL bajčevi za umakanje i špricanje

Namjenjeni su za bajcanje svih tipova drvenog pokućstva.

EKOHEL bajčevi za valjčano nanošenje

Namijenjeni prije svega za upotrebu na industrijskim linijama.

PREDNOST
PREDNOST
  • Ekološki prihvatljive
  • VOC nizak
  • Lahko čišćenje alata i opreme
  • Jednostavan postupak nanošenja
  • Jednakomjeran izgled bajcane površine
    (prije svega prilikom špricanja)
Karte boja