Category Archives: BA – Bio program

BIO IMPREGNOL I BIOHEL ULJA I VOSKOVI

BIO IMPREGNOL i BIOHEL predstavljaju biološka ulja i voskove za impregnaciju drveta. Prirodna ulja i voskovi su najbolji izbor kada su zahtijevane ekološki prihvatljive tehnike i bio-razgradivi materijali. Ekološki prihvatljivi stav i briga za buduće generacije su smjernice koje bi trebalo da primijenimo u našem svakodnevnom životu.

BIO PROGRAM

  • Zaštita drveta prirodnim biljnim uljima i voskovima ističe prirodnu boju i ljepotu drveta.
  • Ne zaptivaju drvnu građu već joj omogućavaju da „diše“.
  • Ne opterećuju sredinu, pošto su proizvodi potpuno biološki razgradivi.
PREDNOSTI
PREDNOSTI
  • Biološka impregnacija drveta
  • Prirodne i biološki razgradive supstance
  • Naglašavanje prirodne boje i ljepote drveta
  • Bez plastificiranja drveta
  • Bez formiranja filma
  • Ekološki, bio-razgradivi
Letak

Karta boja