Category Archives: BA – defects

PUCANJE LAKA

RAZLOZI

 • Pretjerana debljina sloja laka.
 • Korištenje pogrešnog sredstva za stvrdnjavanje.
 • Previsoka vlažnost.
 • Neodgovarajuće sušenje, loši uslovi za pohranu.
 • Mješavini je istekao rok trajanja.
 • Neodgovarajući temeljni premaz ili lak.

SPREČAVANJE

 • Nanesite tanji sloj laka.
 • Provjerite sredstvo za stvrdnjavanje u mješavini.
 • Snizite vlažnost.
 • Provjerite metod za sušenje i uslove pohrane.
 • Koristite svježu mješavinu za lak.
 • Koristite odgovarajući temeljni premaz ili lak.

RJEŠENJE

 • Izbrusite površinu sve do baze/supstrata.
 • Ponovno nanesite lak u skladu s uputstvima.

Za više informacija, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

OBEZBOJENJE DRVETA

RAZLOZI

 • Lak na vodnoj bazi ili emajl nije prigodan za hrastovinu, bukovinu, jasenovo ili zovino drvo.
 • Lak na vodnoj bazi nije prigodan za obradu drveta koje sadrži visoku količinu smole (smreka, bor, itd.).

SPREČAVANJE

 • Nanesite odgovarajući tip laka ili emajla za vrstu drveta koje koristite, ili upotrijebite sredstvo za sprečevanje obezbojenja.
 • Koristite odgovarajući lak/emajl ili impregnacijsko sredstvo kako biste zaustavili smolu.

RJEŠENJE

 • Izbrusite površinu sve do baze/supstrata.
 • Ponovno nanesite lak u skladu s uputstvima.

Za više informacija, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

ZAMAGLJIVANJE

RAZLOZI

 • Lak se presporo prozračio u poređenju sa sušenjem, zbog čega su mjehurići vazduha zaglavili u sloju.
 • Previsoka vlažnost u vazduhu i u prostoru za lakiranje.
 • Završni sloj laka ste prerano nanijeli.
 • Osnovni sloj laka još nije temeljito ovlažio pore (do dna).
 • Dodatne komponente drveta ne prihvataju lak (čest slučaj sa polietilenskim lakovima).

SPREČAVANJE

 • Koristite sredstvo protiv pjenjenja i/ili sporiji razrjeđivač.
 • Kontrolišite vlažnost, prema potrebi snizite je, i koristite razrjeđivač prilagođen takvim uslovima.
 • Dovoljno osušite donji sloj (temeljni) prije nego što nanesete sljedeći sloj laka.
 • Koristite temeljni lak sa dobrom sposobnošću vlaženja.
 • Koristite posebnu izolaciju za problematične vrste drveta (prije svega egzotične vrste poput tikovine, palisandrovine itd.)
 • Nanesite sloj polietilenskog laka/izolacije prije nego što nanesete polietilenski lak.

RJEŠENJE

 • Izbrusite površinu sve do baze/supstrata.
 • Ponovno nanesite lak u skladu s uputstvima.

Za više informacija, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

UZDIZANJE/GUŽVANJE

RAZLOZI

 • Previše materijala u jednom sloju.
 • Završni sloj laka ste prerano nanijeli, osnovni sloj nije se dobro isušio.
 • Nepoklapanje između baze i završnog laka.
 • Upotreba neodgovarajućeg razrjeđivača.

SPREČAVANJE

 • Provjerite viskoznost i kontrolišite nanošenje.
 • Ubijedite se da se svaki sloj dobro isuši prije nego što nanesete sljedeći.
 • Koristite kompatibilne materijale.
 • Koristite preporučene razrjeđivače.

RJEŠENJE

 • Izbrusite površinu sve do baze/supstrata.
 • Ponovno nanesite lak u skladu s uputstvima.

Za više informacija, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

NEJEDNAKOMJERAN SJAJ/NIJANSA BOJE

RAZLOZI

 • Nejednakomjerno prskanje laka.
 • Dodali ste preveliku količinu stare mješavine u novi lak.
 • Baza je oštećena, ili je temeljni sloj previše izbrušen.
 • Lak ste loše izmiješali u vedru.
 • Temperatura supstrata je previsoka (zbog pregrijavanja), ili je pak temperatura laka preniska za vrijeme nanošenja.

SPREČAVANJE

 • Provjerite opremu i podešavanja.
 • Provjerite viskoznost staroga materijala idodajte novu (svježu) mješavinu za lak.
 • Na vrijeme uklonite moguće pogreške (kitom) i nanesite novi temeljni sloj.
 • Koristite ispravni metod za miješanje – mješalicom.
 • Podesite temperaturu supstrata i laka.

RJEŠENJE

 • Izbrusite površinu sve do baze/supstrata.
 • Ponovno nanesite lak u skladu s uputstvima.

Za više informacija, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

UDUBINE

RAZLOZI

 • Na površini ima voska, masti, silikona (rukavice, krema za ruke).
 • Vazduh pod pritiskom kontaminiran je kondenzatima ili ostacima ulja.
 • Koristili ste sredstva za poliranje na bazi silikona u blizini kabine za prskanje.

SPREČAVANJE

 • Provjerite filtre, očistite sistem cijevi za dovođenje vazduha pod pritiskom.
 • Uklonite sredstva za poliranje na bazi silikona i koristite druga sredstva.

RJEŠENJE

 • Izbrusite površinu sve do baze/supstrata.
 • Prije lakiranja očistite površinu protusilikonskim razrjeđivačem.

Za više informacija, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

LOŠE PRIANJANJE

RAZLOZI

 • Supstrat nije čist (zbog prljavštine, prašine, masti).
 • Prirodne smole u drvetu (borovina, egzotično drvo itd.), sloj melamina.
 • Temeljni je sloj laka predebeo, a površina baze previše je izbrušena (prefino brušenje).
 • Premalo izbrušena baza/brušenje između slojeva.
 • Nepoklapanje između baze i završnog laka.
 • Kapljice laka presuve su kad padaju na predmet.
 • Previše je vremena prošlo između brušenja i lakiranja.

SPREČAVANJE

 • Očistite površinu od prljavštine i masti.
 • Upotrijebite preporučenu izolaciju, izbrusite foliju prije nego što nanesete lak.
 • Nanesite manje laka, snizite pritisak prskanja.
 • Provjerite kvalitet brusnog papira (istrošenost).
 • Ako brusite mašinski, obratite pažnju na pritisak i temperaturu kako biste spriječili pregrijavanje izbrušenog sloja laka.
 • Koristite kompatibilne materijale.
 • Koristite spori razrjeđivač, provjerite udaljenost između predmeta i raspršivača, povisite protok laka.
 • Ponovite brušenje i uklanjanje prašine.

RJEŠENJE

 • Izbrusite površinu sve do baze/supstrata.
 • Razmastite i ponovno nanesite lak u skladu sa preporukama.

Za više informacija, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

STVARANJE RUPICA

RAZLOZI

 • Viskoznost laka previše je visoka, materija je suha.
 • Neodgovarajući izbor ili količina razrjeđivača.
 • Neodgovarajući pritisak prilikom lakiranja ili neodgovarajuća udaljenost od površine.
 • Visoka brzina zraka te visoka temperatura u prostoru za sušenje.
 • Drvo je previše porozno.

SPREČAVANJE

 • Provjerite da li lak odgovara i snizite njegovu viskoznost.
 • Koristite preporučeni razrjeđivač u odgovarajućim količinama.
 • Podesite raspršivač i slijedite uputstva.
 • Podesite temperaturu i podešavanja za protok vazduha.
 • Sa prvim nanosom dodajte izolaciju ili tanak sloj laka.

RJEŠENJE

 • Izbrusite površinu sve do baze/supstrata.
 • Ponovno nanesite lak u skladu s uputstvima.

Za više informacija, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

PADANJE

RAZLOZI

 • Neodgovarajuća viskoznost matrijala, gustoća nanesenog materijala premala je ili prevelika.
 • Udaljenost između raspršivača i proizvoda je premala, prskanje pod neodgovarajućim kutom, previsok pritisak.
 • Neodgovarajuća veličina mlaznice.
 • Preniska temperatura laka, supstrata ili prostora za lakiranje.

SPREČAVANJE

 • Slijedite upute za pripremu materijala za nanošenje.
 • Prskajte u više tankih slojeva, sa povremenim prozračivanjem.
 • Provjerite podešavanja opreme za prskanje.
 • Kontrolišite i koristite preporučene mlaznice.
 • Temperirajte (zagrijte) supstrate, materijal i prostor.

RJEŠENJE

 • Izbrusite površinu sve do baze/supstrata.
 • Ponovno nanesite lak u skladu s uputstvima.

Za više informacija, ne ustručavajte se kontaktirati nas.