Category Archives: PL – Lacquers and Enamels

UVEHEL AQUA

UVEHEL AQUA powłoki lakiernicze są powłokami utwardzanymi UV dla najbardziej zaawansowanych producentów mebli wewnętrznych. Główną zaletą jest to, że są one przeznaczone do natrysku, który zapewnia doskonałe rozwiązanie dla profilowanych mebli drewnianych oraz mebli trójwymiarowych.

 • Produkowane w oparciu o wysoko reaktywne dyspersje poliuretanowo – akrylowe.
 • Rozpuszczalnikiem jest woda.
 • Rodzina produktów UVEHEL AQUA składa się z podkładowych lakierów i emalii, uniwersalnych lakierów oraz lakierów nawierzchniowych i emalii.

UVEHEL AQUA lakiery (bezbarwne powłoki)
UVEHEL AQUA emalie (pigmentowane powłoki)

ZALETY
ZALETY

 • Możliwość aplikacji natryskiem
 • Brak emisji rozpuszczalników organicznych
 • Procedury produkcyjne efektywne czasowo
 • Doskonałe właściwości chemiczne i fizyczne
 • Łatwe czyszczenie narzędzi i sprzętu
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej broszurze

UVEHEL

UVEHEL powłoki są powłokami utwardzanymi promieniowaniem UV dla zaawansowanych producentów mebli o płaskich powierzchniach lub stolarki wewnętrznej. Dużą zaletą jest to, że powłoki lakiernicze UVEHEL optymalizują proces produkcji, ponieważ pozwalają na bardzo szybkie utwardzanie za pomocą suszarki UV i minimalizują zużycie materiałów.

 • Na bazie spoiw akrylowych i akrylowo-reaktywnych rozpuszczalników.
 • UVEHEL powłoki lakiernicze są najczęściej stosowane na walcach, na typowych liniach przemysłowych w obróbce płaskich mebli, drzwi wewnętrznych i parkietów.
 • Możliwe są również inne sposoby aplikacji (natrysk, polewarka lub VACUMAT).
 • Rodzina produktów składa się z UVEHEL kitów, lakierów i emalii podkładowych, jak również uniwersalnych i nawierzchniowych lakierów i emalii.

UVEHEL lakiery (bezbarwne powłoki)
UVEHEL emalie (pigmentowane powłoki)

ZALETY
ZALETY

 • Szybkie utwardzanie (suszarka UV), wydajne czasowo procedury produkcji
 • Minimalna ilość odpadów podczas produkcji
 • Zbliżona do zera emisja rozpuszczalników (95 -100% zawartość substancji stałych)
 • Doskonałe właściwości chemiczne i fizyczne powłok utwardzanych UV
 • Zbliżona do zera emisja rozpuszczalników (95 -100% zawartość substancji stałych)
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej broszurze

HELIOCEL

HELIOCEL i NITRO powłoki są najbardziej opłacalnym wyborem dla producentów, w przypadku, gdy nie ma potrzeby stosowania powłok o wysokiej odporności fizyko-chemicznej.

 • Powłoki jednoskładnikowe są produkowane w oparciu o nitrocelulozowe i alkidowe spoiwa, rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych.
 • Przeznaczone do ochrony powierzchni drewnianych, które nie są narażone na wpływy atmosferyczne lub wodę.

HELIOCEL lakiery (bezbarwne powłoki)
HELIOCEL emalie (pigmentowane powłoki)

ZALETY
ZALETY

 • Bardzo szybkie schnięcie
 • Łatwe przygotowanie
 • Różne sposoby aplikacji
 • Umożliwiają łatwe poprawki już lakierowanych powierzchni
 • Pozwalają na łatwe czyszczenie narzędzi i sprzętu

HELIODUR

HELIODUR powłoki stolarskie są najlepszym wyborem, gdy wymagana jest wysoka odporność na czynniki fizyczno-chemiczne.

 • Dwuskładnikowe, utwardzane chemicznie powłoki stolarskie (reakcja między -OH i grupą -NCO).
 • Wysoka jakość suchej powłoki.
 • Zapewniają bogaty wygląd i powierzchnię na wysoki połysk.
 • Przeznaczone dla różnych rodzajów technik aplikacji (air, airmix, airless- natrysk elektrostatyczny i polewanie).

HELIODUR lacquers (bezbarwne powłoki)
HELIODUR emalie (pigmentowane powłoki)

Ze względu na dobrą charakterystykę techniczną oraz prostą aplikację, zastosowanie powłok poliuretanowych rozpowszechniło się poza linie przemysłowe np. w warsztatach stolarskich.

ZALETY
ZALETY

 • Trwała ochrona powierzchni mebli
 • Wysoka twardość powierzchni i elastyczność
 • Doskonała odporność mechaniczna i chemiczna
 • Łatwa obróbka różnych powierzchni
 • Możliwość suszenia w temperaturze pokojowej
 • Możliwość uzyskania różnych efektów specjalnych
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej broszurze


HIDROHEL

HIDROHEL powłoki lakiernicze są optymalnym wyborem przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych rozwiązań dla obróbki powierzchniowej mebli wewnętrznych.

 • Jedno lub dwuskładnikowe wodorozcieńczalne powłoki na bazie dyspersji akrylowej.
 • Dobra chemiczna i mechaniczna odporność.
 • Niska zawartość VOC (poniżej 70 g/l).
 • Stosowanie wody jako rozcieńczalnika.
 • Różne sposoby aplikacji (natrysk, na walcach, polewanie, zanurzanie).

Zastosowanie HIDROHEL szybko rośnie ze względu na zwiększenie świadomości ekologicznej i przepisy mające na celu ograniczenie emisji rozpuszczalników organicznych (Dyrektywa Europejska – VOC).

HIDROHEL lakiery (bezbarwne powłoki)
HIDROHEL emalie (pigmentowane powłoki)

ZALETY
ZALETY

 • Proekologiczne
 • Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
 • Bezpieczne i łatwe w użyciu (nie ma ryzyka pożaru lub wybuchu
 • Pozwalają na łatwe czyszczenie narzędzi i sprzętu
Więcej informacji znajdą
Państwo w naszej broszurze

Karta kolorów