Category Archives: BA – Lakovi i emajli

UVEHEL AQUA

UVEHEL AQUA premazi su premazi koji očvršćavaju pod uticajem UV zraka. Namijenjeni su savremenim proizvođačima unutrašnjeg namještaja. Glavna prednost je ta što su dizajnirani za aplikaciju brizganjem, što daje odlične mogućnosti kod profilisanog drvenog namještaja i trodimenzionalnog namještaja.

 • Na bazi visoko reaktivne poliuretanske akrilne disperzije.
 • Otapalo je voda.
 • Odlično rješenje za unutrašnji namještaj zbog mogućnosti nanošenja brizganjem, za profilisani drveni namještaj i trodimenzionalni namještaj.
 • Porodica proizvoda se sastoji od UVEHEL AQUA osnovnih lakova i emajla, univerzalnih lakova i završnih lakova i emajla.

UVEHEL AQUA lakovi (bezbojni premazi)
UVEHEL AQUA emajli (pigmentirani premazi)

PREDNOSTI
PREDNOSTI

 • Mogućnost primjene prskanjem
 • Bez emisije organskih rastvarača
 • Vremenski efikasan proces proizvodnje
 • Izuzetne hemijske i fizičke karakteristike
 • Lahko čišćenje alata i opreme
Letak

UVEHEL

UVEHEL proizvodi su premazi koji očvršćavaju pod uticajem UVzračenja. Namenjeni su za obradu ravnih elemenata. UVEHEL premazi optimizuju proces proizvodnje (brzo očvršćavanje uz pomoć UV lampi, optimalna potrošnja materijala)

 • Materijali su izrađeni na bazi akrilnih veziva.
 • UVEHEL premazi se najčešće nanose valjcima na tipičnim industrijskim linijama za tretiranje ravnog namještaja, unutrašnjih vrata i parketa.
 • Mogući su i ostali načini primjene (prskanje, polivanje ili vakumat).
 • Asortiman proizvoda se sastoji od UVEHEL gita, osnovnih, univerzalnih i završnih lakova i emajla.

UVEHEL lakovi (bezbojni premazi)
UVEHEL emajli (pigmentirani premazi)

PREDNOSTI
PREDNOSTI

 • Brzo očvršćavanje (UV sušač) i vremenski efikasna proizvodnja
 • Minimalni rasturi materijala tokom proizvodnje
 • Mala potrošnja materijala na datoj površini
 • Izuzetne mogućnosti pjeskarenja
 • Niska emisija rastvarača (95-100% sadržaja čvrste materije)
Letci

HELIOCEL NITRO LAKOVI I EMAJLI

HELIOCEL NITRO LAKOVI I EMAJLI su najisplativiji izbor za proizvođače, kada ne postoji potreba za visokom hemijskom i fizičkom otpornošću.

 • Jednokomponentni premazi se proizvode na bazi akrilnih veziva i nitroceluloze, koji su rastvoreni u organskim rastvaračima.
 • Koriste se za zaštitu drvenih površina koje nisu izložene značajnom fizičko-hemijskom uticaju.

HELIOCEL lakovi (bezbojni premazi)
HELIOCEL emajli (pigmentirani premazi)

PREDNOSTI
PREDNOSTI

 • Super brzo sušenje
 • Lahka priprema
 • Različite mogućnosti primjene
 • Omogućava lahko čišćenje alata i opreme
 • Omogućava lahku popravku već lakiranih površina

2K PUR LAKOVI I EMAJLI

2K PUR LAKOVI I EMAJLI su najbolji izbor ukoliko je potrebna visoka fizička i hemijska otpornost elemenata.

 • Dvokomponentni premazi (reakcija između –OH i –NCO grupe).
 • Visoke performanse suhog filma.
 • Bogat izgled filma i površina visokog sjaja.
 • Prilagođeni različitim vrstama aplikacije (vazdušni pištolj,
  Air-mix, Air less, elektrostatičko prskanje i nanošenje nalivanjem).

HELIODUR lakovi (bezbojni premazi)
HELIODUR emajli (pigmentirani premazi)

Zbog dobrih tehničkih osobina i jednostavnog nanošenja,upotreba poliuretanskih premaza se raširila i izvan industrijskih linija,napr. U stolarskim radionicama.

PREDNOSTI
PREDNOSTI

 • Dugotrajna zaštita površine namještaja
 • Visoka tvrdoća i elastičnost površine
 • Izuzetna mehanička i hemijska otpornost
 • Jednostavna primjena na različitim površinama
 • Mogućnost sušenja na sobnoj temperaturi
Letci


HIDROHEL

HIDROHEL premazi su optimalni izbor kada se zahtijeva ekološki tretman površine namještaja u enterijeru.

 • Jednokomponentni ili dvokomponentni premaz na bazi vodorazrijedivih polimernih akrilnih disperzija.
 • Dobra hemijska i mehanička otpornost suvog filma.
 • Nizak sadržaj VOC (ispod 70 g/l).
 • Upotreba vode kao razređivača.
 • Različite opcije primjene (prskanje, valjak, polivanje, potapanje).

HIDROHEL se sve više koristi usljed pojačane ekološke svijesti i zakona za redukciju emisije organskih rastvarača (evropska VOC direktiva)

HIDROHEL lakovi (bezbojni premazi)
HIDROHEL emajli (pigmentirani premazi)

PREDNOSTI
PREDNOSTI

 • Ekološki izbor
 • Dobra mehanička i hemijska otpornost
 • Bezbijedno i lahko za korišćenje (nema rizika od požara i eksplozije)
 • Omogućeno lahko čišćenje alata i opreme
Brošura

Karta boja