Category Archives: PL – defects

PĘKANIE LAKIERU

PRZYCZYNY

 • Nadmierna grubość warstwy lakieru.
 • Zastosowanie nieodpowiedniego utwardzacza.
  Wilgotność jest zbyt wysoka.
 • Nieodpowiednie suszenie, słabe warunki przechowywania.
 • Minął termin ważności mieszaniny.
 • Nieodpowiedni podkład lub lakier.

ZAPOBIEGANIE

 • Stosowanie cieńszej warstwy lakieru.
 • Sprawdzenie utwardzacza w mieszaninie.
 • Obniżenie poziomu wilgoci.
 • Sprawdzenie metody suszenia i warunków przechowywania.
 • Stosowanie świeżej mieszaniny lakieru.
 • Stosowanie odpowiedniego podkładu lub lakieru.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

ODBARWIENIE DREWNA

PRZYCZYNY

 • Lakier na bazie wody lub emalia nie są odpowiednie dla dębu, buku, jesionu i olszy.
 • Lakier na bazie wody nie jest odpowiedni do malowania drewna z dużą ilością żywicy (świerk, sosna, itp.).

ZAPOBIEGANIE

 • Stosowanie odpowiedniego lakieru lub emalii do rodzaju użytego drewna lub środka blokującego odbarwianie.
 • Stosowanie odpowiedniego lakieru/emalii lub impregnacja w celu zablokowania żywicy.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

ZMĘTNIENIE

PRZYCZYNY

 • Lakier jest zbyt wolno napowietrzany w stosunku do procesu suszenia,
  co sprawia, że pęcherzyki powietrza zostają uwięzione w powłoce.
 • Wilgotność powietrza i pomieszczenia lakierniczego jest zbyt wysoka.
 • Lakier końcowy został zbyt szybko naniesiony.
 • Lakier bazowy nie nasiąknął całkowicie porów (do dna).
 • Elementy wyposażenia z drewna nie przyjmują lakieru (często w przypadku lakierów PE).

ZAPOBIEGANIE

 • Zastosowanie środka przeciwdziałającego powstawaniu piany i/lub wolniejszego rozcieńczalnika.
 • Kontrolowanie wilgotności, obniżenie jej poniżej wymaganego poziomu i zastosowanie rozcieńczalnika dostosowanego do takich warunków.
 • Dostateczne osuszenie powłoki dolnej (podkładu) przed zastosowaniem kolejnej powłoki.
 • Zastosowanie lakieru bazowego z dobrą zdolnością nasiąkania.
 • Stosowanie odpowiedniej izolacji na problematyczne gatunki drewna (szczególnie gatunki egzotyczne, takie jak drewno tekowe, palisander, itp.).
 • Zastosowanie warstwy lakieru PU/izolacji przed zastosowaniem lakieru PE.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

PODNOSZENIE SIĘ POWŁOKI/MARSZCZENIE SIĘ

PRZYCZYNY

 • Zbyt duża ilość materiału w jednej powłoce.
 • Lakier końcowy został zbyt szybko naniesiony, powłoka bazowa nieodpowiednio wysuszona.
 • Nieodpowiednie połączenie bazy i lakieru końcowego.
 • Zastosowanie niewłaściwego rozcieńczalnika.

ZAPOBIEGANIE

 • Sprawdzenie lepkości i kontrolowanie aplikacji.
 • Dopilnowanie, aby każda powłoka została odpowiednio wysuszona przez naniesieniem kolejnej.
 • Zastosowanie kompatybilnych materiałów.
 • Stosowanie zalecanych rozcieńczalników.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

NIERÓWNOMIERNY POŁYSK/ODCIEŃ

PRZYCZYNY

 • Nierównomierne naniesienie lakieru.
 • Ilość starej mieszaniny dodanej do nowego lakieru jest zbyt duża.
 • Powłoka bazowa jest uszkodzona lub podkład został nadmiernie wyszlifowany.
 • Niedokładnie wymieszany w wiadrze lakier.
 • Temperatura podłoża jest za wysoka (spowodowane przegrzaniem), temperatura lakieru podczas aplikacji za niska.

ZAPOBIEGANIE

 • Sprawdzenie sprzętu i ustawień.
 • Sprawdzenie lepkości starego materiału i dodanie nowej (świeżej) mieszaniny lakieru.
 • Usunięcie w odpowiednim czasie wszelkich wad (kit) i zastosowanie kolejnej warstwy podkładu.
 • Zapewnienie właściwej metody mieszania – w mieszalniku.
 • Dostosowanie temperatury podłoża i lakieru.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

KRATEROWANIE

PRZYCZYNY

 • Powierzchnia jest zanieczyszczona woskiem, tłuszczem, silikonem (rękawice, krem do rąk).
 • Sprężone powietrze zanieczyszczone kondensatem lub resztkami oleju.
 • Stosowanie silikonowych środków polerskich lub w aerozolu w pobliżu kabiny natryskowej.

ZAPOBIEGANIE

 • Sprawdzenie filtrów, oczyszczenie układu rur wlotowych sprężonego powietrza.
 • Usunięcie silikonowych środków polerskich i zastosowanie środków bez zawartości silikonu.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Przed przystąpieniem do lakierowania, oczyszczenie powierzchni przy pomocy antysilikonowego rozcieńczalnika

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

ZABURZENIA PRZYCZEPNOŚCI

PRZYCZYNY

 • Podłoże jest zanieczyszczone (brud, pył, tłuszcz).
 • Naturalne żywice i woski na drewnie (na sośnie, drewnie egzotycznym, itp.), folia melaminowa.
 • Powłoka bazowa lakieru jest zbyt gruba a powierzchnia bazowa nadmiernie wyszlifowana.
 • Niewystarczające szlifowanie powłoki bazowej/szlifowanie między warstwami.
 • Złe dopasowanie pomiędzy powłoką bazową a końcową powłoką lakierniczą.
 • Kropelki lakieru są zbyt suche, kiedy spadają na malowany przedmiot.
 • Za dużo czasu minęło pomiędzy szlifowaniem a lakierowaniem.

ZAPOBIEGANIE

 • Oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni.
 • Zastosowanie zalecanej izolacji, wyszlifowanie folii przed naniesieniem lakieru.
 • Zastosowanie mniejszej ilości nanoszonego lakieru, obniżenie ciśnienia natrysku.
 • Sprawdzenie jakości papieru ściernego (zużycia).
 • Podczas szlifowania maszynowego stałe monitorowanie ciśnienia i temperatury, aby zapobiec nadmiernemu przegrzaniu wyszlifowanej powłoki lakieru.
 • Zastosowanie kompatybilnych materiałów.
 • Zastosowanie rozcieńczalnika wolnego, sprawdzenie odległości pomiędzy przedmiotem a pistoletem natryskowym, zwiększenie przepływu lakieru.
 • Powtórzenie procesu szlifowania i usuwania pyłu.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Odtłuszczenie i ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

IGŁOWANIE

PRZYCZYNY

 • Lepkość lakieru jest zbyt wysoka, a podłoże suche.
 • Niewłaściwy wybór rozcieńczalnika lub jego niewystarczająca ilość.
 • Niewłaściwe ciśnienie podczas lakierowania lub nieodpowiednia odległość od powierzchni.
 • Duża prędkość przepływu powietrza i wysoka temperatura w suszarni.
  Drewno jest zbyt porowate.

ZAPOBIEGANIE

 • Sprawdzenie, czy lakier ma odpowiednie właściwości i obniżenie jego lepkości.
 • Zastosowanie zalecanego rozcieńczalnika we właściwej ilości.
 • Ustawienie pistoletu natryskowego i postępowanie zgodnie z instrukcjami.
 • Dostosowanie temperatury i ustawień cyrkulacji powietrza.
 • Zastosowanie izolacji lub cieńszej warstwę lakieru przy pierwszej aplikacji.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt

ZACIEKI

PRZYCZYNY

 • Nieodpowiednia lepkość materiału, zbyt cienka lub zbyt gruba warstwa zastosowanego materiału.
 • Odległość pomiędzy pistoletem natryskowym a przedmiotem jest zbyt mała, niewłaściwy kąt natrysku, zbyt wysokie ciśnienie.
 • Nieodpowiedni rozmiar dyszy.
 • Zbyt niska temperatura lakieru, podłoża lub pomieszczenia, w którym przedmiot jest lakierowany.

ZAPOBIEGANIE

 • Postępowanie zgodnie z instrukcjami przygotowania materiału do aplikacji produktu.
 • Natryskiwanie kilku cienkich warstw z zastosowaniem odpowietrzania pomiędzy warstwami.
 • Sprawdzenie ustawień sprzętu do natrysku.
 • Kontrolowanie i stosowanie zalecanych dyszy.
 • Hartowanie (ogrzewanie) podłoży, materiału i przestrzeni.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt