Category Archives: BA – Ulja za spoljašnju upotrebu

BIOHEL ULJA I VOSKOVI

BIOHEL predstavljaju biološka ulja i voskove za impregnaciju drveta. Prirodna ulja i voskovi su najbolji izbor kada su zahtjevane ekološki prihvatljive tehnike i bio-razgradivi
materijali. Ekološki prihvatljivi stav i briga za buduće generacije su smjernice koje bi trebalo primjeniti u našem svakodnevnom životu.

BIO PROGRAM

  • Tehnike zaštite drveta sa prirodnim biljnim uljima i voskovi naglašavaju prirodnu boju i ljepotu drveta.
  • Ne zaptivaju drvnu građu već joj omogućavaju da „diše“.
  • Ne opterećuju sredinu, pošto su ovi proizvodi potpuno biološki razgradivi.
PREDNOSTI
PREDNOSTI
  • Biološka impregnacija drveta
  • Prirodne i biološki razgradive supstance
  • Naglašavanje prirodne boje i ljepote drveta
  • Bez plastificiranja drveta
  • Bez formiranja filma
  • Visoka čvrstoća
  • Ekološki, bio-razgradivi
Brošura

Karta boja