HIDROHEL


HIDROHEL powłoki lakiernicze są optymalnym wyborem przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych rozwiązań dla obróbki powierzchniowej mebli wewnętrznych.

  • Jedno lub dwuskładnikowe wodorozcieńczalne powłoki na bazie dyspersji akrylowej.
  • Dobra chemiczna i mechaniczna odporność.
  • Niska zawartość VOC (poniżej 70 g/l).
  • Stosowanie wody jako rozcieńczalnika.
  • Różne sposoby aplikacji (natrysk, na walcach, polewanie, zanurzanie).

Zastosowanie HIDROHEL szybko rośnie ze względu na zwiększenie świadomości ekologicznej i przepisy mające na celu ograniczenie emisji rozpuszczalników organicznych (Dyrektywa Europejska – VOC).

HIDROHEL lakiery (bezbarwne powłoki)
HIDROHEL emalie (pigmentowane powłoki)

ZALETY
ZALETY

  • Proekologiczne
  • Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
  • Bezpieczne i łatwe w użyciu (nie ma ryzyka pożaru lub wybuchu
  • Pozwalają na łatwe czyszczenie narzędzi i sprzętu
Więcej informacji znajdą
Państwo w naszej broszurze

Karta kolorów