UVEHEL AQUA


UVEHEL AQUA powłoki lakiernicze są powłokami utwardzanymi UV dla najbardziej zaawansowanych producentów mebli wewnętrznych. Główną zaletą jest to, że są one przeznaczone do natrysku, który zapewnia doskonałe rozwiązanie dla profilowanych mebli drewnianych oraz mebli trójwymiarowych.

  • Produkowane w oparciu o wysoko reaktywne dyspersje poliuretanowo – akrylowe.
  • Rozpuszczalnikiem jest woda.
  • Rodzina produktów UVEHEL AQUA składa się z podkładowych lakierów i emalii, uniwersalnych lakierów oraz lakierów nawierzchniowych i emalii.

UVEHEL AQUA lakiery (bezbarwne powłoki)
UVEHEL AQUA emalie (pigmentowane powłoki)

ZALETY
ZALETY

  • Możliwość aplikacji natryskiem
  • Brak emisji rozpuszczalników organicznych
  • Procedury produkcyjne efektywne czasowo
  • Doskonałe właściwości chemiczne i fizyczne
  • Łatwe czyszczenie narzędzi i sprzętu
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej broszurze