UVEHEL


UVEHEL powłoki są powłokami utwardzanymi promieniowaniem UV dla zaawansowanych producentów mebli o płaskich powierzchniach lub stolarki wewnętrznej. Dużą zaletą jest to, że powłoki lakiernicze UVEHEL optymalizują proces produkcji, ponieważ pozwalają na bardzo szybkie utwardzanie za pomocą suszarki UV i minimalizują zużycie materiałów.

  • Na bazie spoiw akrylowych i akrylowo-reaktywnych rozpuszczalników.
  • UVEHEL powłoki lakiernicze są najczęściej stosowane na walcach, na typowych liniach przemysłowych w obróbce płaskich mebli, drzwi wewnętrznych i parkietów.
  • Możliwe są również inne sposoby aplikacji (natrysk, polewarka lub VACUMAT).
  • Rodzina produktów składa się z UVEHEL kitów, lakierów i emalii podkładowych, jak również uniwersalnych i nawierzchniowych lakierów i emalii.

UVEHEL lakiery (bezbarwne powłoki)
UVEHEL emalie (pigmentowane powłoki)

ZALETY
ZALETY

  • Szybkie utwardzanie (suszarka UV), wydajne czasowo procedury produkcji
  • Minimalna ilość odpadów podczas produkcji
  • Zbliżona do zera emisja rozpuszczalników (95 -100% zawartość substancji stałych)
  • Doskonałe właściwości chemiczne i fizyczne powłok utwardzanych UV
  • Zbliżona do zera emisja rozpuszczalników (95 -100% zawartość substancji stałych)
Więcej informacji znajdą Państwo w naszej broszurze