HIDROHEL


HIDROHEL premazi su optimalni izbor kada se zahtijeva ekološki tretman površine namještaja u enterijeru.

  • Jednokomponentni ili dvokomponentni premaz na bazi vodorazrijedivih polimernih akrilnih disperzija.
  • Dobra hemijska i mehanička otpornost suvog filma.
  • Nizak sadržaj VOC (ispod 70 g/l).
  • Upotreba vode kao razređivača.
  • Različite opcije primjene (prskanje, valjak, polivanje, potapanje).

HIDROHEL se sve više koristi usljed pojačane ekološke svijesti i zakona za redukciju emisije organskih rastvarača (evropska VOC direktiva)

HIDROHEL lakovi (bezbojni premazi)
HIDROHEL emajli (pigmentirani premazi)

PREDNOSTI
PREDNOSTI

  • Ekološki izbor
  • Dobra mehanička i hemijska otpornost
  • Bezbijedno i lahko za korišćenje (nema rizika od požara i eksplozije)
  • Omogućeno lahko čišćenje alata i opreme
Brošura

Karta boja