UVEHEL AQUA


UVEHEL AQUA premazi su premazi koji očvršćavaju pod uticajem UV zraka. Namijenjeni su savremenim proizvođačima unutrašnjeg namještaja. Glavna prednost je ta što su dizajnirani za aplikaciju brizganjem, što daje odlične mogućnosti kod profilisanog drvenog namještaja i trodimenzionalnog namještaja.

  • Na bazi visoko reaktivne poliuretanske akrilne disperzije.
  • Otapalo je voda.
  • Odlično rješenje za unutrašnji namještaj zbog mogućnosti nanošenja brizganjem, za profilisani drveni namještaj i trodimenzionalni namještaj.
  • Porodica proizvoda se sastoji od UVEHEL AQUA osnovnih lakova i emajla, univerzalnih lakova i završnih lakova i emajla.

UVEHEL AQUA lakovi (bezbojni premazi)
UVEHEL AQUA emajli (pigmentirani premazi)

PREDNOSTI
PREDNOSTI

  • Mogućnost primjene prskanjem
  • Bez emisije organskih rastvarača
  • Vremenski efikasan proces proizvodnje
  • Izuzetne hemijske i fizičke karakteristike
  • Lahko čišćenje alata i opreme
Letak