HELIOCEL NITRO LAKOVI I EMAJLI


HELIOCEL NITRO LAKOVI I EMAJLI su najisplativiji izbor za proizvođače, kada ne postoji potreba za visokom hemijskom i fizičkom otpornošću.

  • Jednokomponentni premazi se proizvode na bazi akrilnih veziva i nitroceluloze, koji su rastvoreni u organskim rastvaračima.
  • Koriste se za zaštitu drvenih površina koje nisu izložene značajnom fizičko-hemijskom uticaju.

HELIOCEL lakovi (bezbojni premazi)
HELIOCEL emajli (pigmentirani premazi)

PREDNOSTI
PREDNOSTI

  • Super brzo sušenje
  • Lahka priprema
  • Različite mogućnosti primjene
  • Omogućava lahko čišćenje alata i opreme
  • Omogućava lahku popravku već lakiranih površina