Napake pri delu s premaznimi sredstvi


Napake pri površinski obdelavi so sestavni del postopka obdelave pohištva. Seveda jih nihče ne želi in vsi, ki sodelujejo v delovnem procesu, si prizadevajo, da do njih ne bi prihajalo. Zato želimo z opisom napak in njihovih vzrokov preprečiti tovrstne napake pri načrtovanju postopka površinske obdelave.

ZAKAJ SE POJAVIJO NAPAKE

Napake pri površinski obdelavi lahko povzročijo neprimerna podlaga, premaz, delovni pogoji, najpogosteje pa gre za kombinacijo vseh teh vzrokov.

KAKŠNI SO PRIPOROČENI DELOVNI POGOJI

  • Temperatura zraka med 18 in 22 ºC.
  • Vlažnost med 50 in 70% ter dobro zračenje.
  • Temperatura podlage višja od 18 ºC.
  • Temperatura premaza med 18 in 22 ºC.

Spodaj si poglejte nekaj najpogostejših napak, ki se pojavijo pri premazovanju pohištva, kaj jih povzroča in kako jih preprečiti: