Nedostaci kod premaza za drvo


Nedostaci koji se pojavljuju prilikom obrade provršine drveta integralni su dio procesa obrade namještaja. Samo po sebi je razumljivo da ih niko ne želi i da svi koji su upleteni u radni proces nastoje da spriječe njihov nastanak. Opis nedostataka i njihovih uzroka koji vam ovdje predlažemo je stoga vodič za sprečavanje takvih pogrešaka prilikom planiranja procesa površinske obrade.

ZAŠTO SE NEDOSTACI POJAVLJUJU

Nedostatke prilikom površinske obrade mogu prouzročiti supstrat, premaz, radni uslovi, a najčešće je riječ o kombinaciji svih tih uzroka.

KAKVI SU PREPORUČENI USLOVI ZA RAD

  • Temperatura vazduha neka bude između 18 i 22 ºC
  • Vlažnost treba biti između 50 i 70% i potrebno je dobro provjetravanje
  • Temperatura supstrata ne smije biti niža od 18 ºC
  • Temperatura premaza neka bude između 18 i 22 ºC

Kako bismo vam pomogli, naveli smo neke od najčešćih nedostataka koji se pojavljuju na premazima za namještaj te načine kako ih spriječiti: