EKOHEL LUŽILA


EKOHEL lužila so izdelana na osnovi akrilnih veziv na vodni osnovi ter vode in kolorantov. Glavna prednost EKOHEL lužil je, da lesene površine obarvajo in istočasno omogočijo, da
naravna struktura lesa ostane vidna, hkrati pa so tudi okolju prijazna.

  • Namenjena so luženju vseh lesenih površin, tako masivnih kot furniranih.
  • Omogočajo različne možnosti nanosa.

EKOHEL lužila za umakanje in brizganje

Namenjena so luženju vseh tipov lesenega pohištva.

EKOHEL lužila za valjčno nanašanje

Namenjena predvsem uporabi na industrijskih linijah.

PREDNOSTI
PREDNOSTI

  • Okolju prijazna
  • Nizka do nična vsebnost HOS – hlapnih organskih spojin (pod 70 g/l)
  • Enostaven postopek nanašanja
  • Enakomeren videz luženih površin (predvsem pri brizganju)
  • Enostavno čiščenje nanašalne opreme
Barvne karte