Tradicionalno srečane lesarjev na Vranskem


Na Vranskem je potekalo tradicionalno strokovno srečanje lesarjev, ki ga vsako leto organizira Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija lesnih strok. Na srečanju smo predstavili naše proizvode ter pridobili dragocene informacije o razvoju novih tehnologij v gradnji lesenih objektov, kako uspešno poslovati s strankami ter se pogovarjali o aktualnih izzivih na področju gospodarjenja v lesarstvu.

Glavni dejavniki, ki so ponovno izpostavili les kot gradbeni material, so razvoj novih tehnologij obdelave lesa ter energetska in podnebna kriza, ki so les kot trajnosten konstrukcijski in izolacijski material postavili v ospredje pred ostalimi gradbenimi materiali. Predvsem razvoj novih tehnologij v gradnji z lesom omogoča izvedbo sodobnih in zahtevnejših objektov, kar ima določene prednosti pred klasično do sedaj uveljavljeno gradnjo. Trenutno je lesena masivna X-Lam konstrukcija najsodobnejša tehnologija gradnje v trajnostnem gradbeništvu, ki je že nekaj let v eksponentnem porastu v vseh razvitih deželah sveta. Omogoča izjemno potresno odpornost in visoko požarno varnost, veliko hitrost in natančnost gradnje, je naravna in ekološka, kar daje uporabniku najvišje bivalno in delovno ugodje.

Slednje želimo zagotoviti tudi mi – z razvojem človeku in okolju prijaznih lesnih premazov.