Odpowiedź grupy HELIOS na wybuch epidemii koronawirusa (COVID-19)


HELIOS codziennie monitoruje rozwój epidemii koronawirusa (COVID-19) oraz wdraża środki zapobiegawcze zgodne z zaleceniami instytucji państwowych. Poniżej znajdują się najnowsze aktualizacje, środki i wytyczne dotyczące tego tematu.

Sytuacja w grupie Helios dotycząca funkcjonowania naszych fabryk produkcyjnych i dostaw surowców pozostaje niezmieniona i jest bardzo podobna jak w ubiegłym tygodniu. To samo dotyczy środków podjętych w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i innych zainteresowanych stron.

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, Rosja przedłużyła środki zapobiegawcze i okres wolny od pracy do 30 kwietnia 2020 r. Ponieważ władze poszczególnych krajów opracowują różne środki według regionów, prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami oraz Biurem Obsługi Klienta w ramach HELIOS w celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji dotyczących przesyłek i dostaw.

Wszystkie zakłady produkcyjne HELIOS działają obecnie z niewielkimi zakłóceniami, mimo że wielu naszych pracowników pracuje teraz z domu. Podobnie, mamy minimalne zakłócenia w dostawach surowców. Wciąż zwiększamy zapasy i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom usług dla naszych klientów. Ponieważ jednak sytuacja dostawców z całej Europy i firm transportowych zmienia się codziennie, należy wziąć pod uwagę pewne opóźnienia w dostawach i dłuższy czas oczekiwania. To samo dotyczy ograniczonej możliwości potwierdzania zamówień, ponieważ wiele krajów w Europie, a także w regionie WNP, zmierza do zamknięcia granic. Najnowszym krajem zamykającym granice jest Rosja, począwszy od 30 marca 2020 r. W przypadku poważnych przeszkód w naszych dostawach, będziemy Państwa informować.

Zapewniając nieprzerwany przepływ naszych działań, zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i innych interesariuszy jest dla nas najważniejsze. Wszystkie środki, które podjęliśmy w ciągu ostatnich tygodni, nadal obowiązują.

Obecnie wszystkie zakłady produkcyjne HELIOS działają bez zakłóceń, z wyjątkiem firmy Ecopolifix SRL we Włoszech. W ostatnim tygodniu dodatkowo zwiększyliśmy nasze zapasy, a także poziomy opakowań we wszystkich zakładach produkcyjnych. Jesteśmy również w stałym kontakcie z naszymi dostawcami w celu oceny możliwego ryzyka w łańcuchu dostaw. W tej chwili mamy minimalne zakłócenia w dostawach surowców. Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać wysoki poziom usług. Z uwagi na to, że sytuacja dostawców z całej Europy i firm transportowych zmienia się codziennie, należy wziąć pod uwagę pewne opóźnienia w dostawach i dłuższy czas oczekiwania. W przypadku wystąpienia poważnych przeszkód w naszych dostawach będziemy Cię informować na bieżąco.

Ze względu na obecną sytuację i zgodnie z rozporządzeniami rządowymi ze Słowenii i Austrii, nasze sklepy detaliczne dla klientów prywatnych są zamknięte od 16 marca 2020 roku. Dotyczy to sklepów Mavrica w Słowenii i sklepów Fritze Lacke w Austrii. Wszystkich klientów, którzy z powodu tej wyjątkowej sytuacji nie mają dostępu do naszych sklepów w Słowenii, serdecznie zapraszamy do dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym.

W HELIOS codziennie monitorujemy sytuację dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) i wdrażamy wszelkie niezbędne środki, zapewniając jednocześnie nieprzerwany przepływ naszych operacji. Jednocześnie zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i innych interesariuszy jest dla nas najważniejsze. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przygotowaliśmy kilka wytycznych i środków w celu utrzymania odpowiednich standardów higieny w biurach, częściach wspólnych i zakładach produkcyjnych. Przygotowaliśmy również dodatkowe wytyczne i środki dla wszystkich odwiedzających i zewnętrznych wykonawców lokalizacji HELIOS, a także zorganizowaliśmy specjalne obszary dla kierowców ciężarówek.

W celu ograniczenia kontaktu fizycznego umożliwiamy naszym pracownikom pracę z domu, tam gdzie to możliwe. Anulowaliśmy wszystkie podróże służbowe, szkolenia, działania edukacyjne i wydarzenia, a także inne niepilne spotkania. Jesteśmy nadal dostępni za pośrednictwem naszych standardowych kontaktów w firmach HELIOS za pośrednictwem e-maili, telefonów komórkowych i innych alternatywnych opcji zdalnej komunikacji, takich jak telekonferencje lub rozmowy przez Skype.

Mamy nadzieję, że powyższe środki spowodują najmniejsze zakłócenie naszej komunikacji, dostaw i wydajności operacji biznesowych. Wierzymy, że wspólnie pokonamy trudności i zbudujemy jeszcze silniejsze fundamenty na czas, kiedy sytuacja wróci do normy.

Przez ostatnie dwa miesiące codziennie monitorowaliśmy rozwój sytuacji związanej z epidemią koronawirusa (COVID-19), oferując wskazówki i regularne aktualizacje. Jednak po wykryciu wirusa w kilku miejscach w Europie nasila się nasza reakcja organizacyjna.

Wszystkie zakłady produkcyjne HELIOS mające siedzibę w Europie nieprzerwanie działają
bez zakłóceń. W tej chwili nie są znane żadne przypadki koronawirusa rozprzestrzeniającego się między naszymi pracownikami lub w naszych lokalizacjach. Ponadto HELIOS utrzymuje również silną pozycję w zakresie zapasów i silnie rozwiniętej sieci wielu źródeł. Jesteśmy również w bliskim kontakcie z naszymi dostawcami w celu oceny ewentualnych zagrożeń w ich łańcuchach dostaw.

W tej chwili nadal nie przewidujemy żadnego wpływu na nasz łańcuch dostaw w wyniku wybuchu koronawirusa. Ponieważ sytuacja we Włoszech zmienia się codziennie i może mieć pewien wpływ na nasz łańcuch dostaw, będziemy Cię na bieżąco informować. To samo dotyczy działalności naszej firmy Ecopolifix z siedzibą we Włoszech, która obecnie prowadzi osobną komunikację ze wszystkimi klientami i partnerami biznesowymi.

W HELIOS bezpieczeństwo i zdrowie są ważne. Dlatego opracowaliśmy szereg środków i wytycznych, aby zapobiec możliwemu rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem w miejscu pracy i podczas podróży służbowych, a także wytyczne dotyczące spotkań i wydarzeń oraz odwiedzających.

W miejscu pracy:

 • Częste mycie rąk mydłem i wodą lub dezynfekcja rąk, jeśli woda i mydło nie są dostępne (zgodnie z zaleceniami krajowych instytutów zdrowia publicznego).
 • Unikanie bliskich kontaktów z osobami wykazującymi oznaki choroby zakaźnej oraz gośćmi z Włoch lub innych obszarów wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusa (Włoch, Chin, Korei Południowej).
 • Przestrzeganie zasad higieny kaszlu (zgodnie z zaleceniami krajowych instytutów zdrowia publicznego).
 • W razie choroby pozostań w domu. Jeśli którykolwiek pracownik ma członka rodziny
  z zakażeniem koronawirusem, powinien powiadomić o tym swojego przełożonego.
 • Unikanie zamkniętych przestrzeni / pomieszczeń z dużą liczbą osób i zapewnienie regularnej wentylacji zamkniętych pomieszczeń.
 • Czyszczenie i regularna dezynfekcja przedmiotów i powierzchni, których często dotykamy.

W podróży służbowej:

 • Wszystkie wyjazdy do Włoch lub innych obszarów wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem są zakazane do odwołania.
 • Podczas każdej podróży służbowej należy przestrzegać środków higieny zapobiegawczej. Unikaj kontaktów z osobami, które wykazują oznaki infekcji.
 • Po powrocie ze wszystkich podróży służbowych monitoruj stan swojego zdrowia przez około 14 dni – jeśli pojawi się gorączka, złe samopoczucie i kaszel, konsultujemy się z lekarzem i zostajemy w domu.
 • Pracownicy, którzy przebywali na obszarze wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem, we Włoszech, Chinach, Korei Południowej w ciągu ostatnich 14 dni powinni natychmiast zgłosić to przełożonym i pozostać w domu.

Spotkania i wydarzenia:

 • Liczba spotkań, wydarzeń i szkoleń w naszych lokalizacjach zostanie maksymalnie zmniejszona i przełożona na dogodniejszy termin.
 • Jeśli to możliwe, korzystamy z połączeń zamiejscowych, takich jak połączenia telekonferencyjne lub połączenia Skype.
 • Przełóżmy wszystkie spotkania i wizyty klientów i partnerów biznesowych pochodzących z Włoch i innych obszarów wysokiego ryzyka zarażenia koronawirusem, dopóki nie zostanie ustalone, że sytuacja jest pod kontrolą.

Odwiedzający spoza HELIOS:

 • Wszyscy odwiedzający w lokalizacjach HELIOS (klienci, partnerzy biznesowi, dostawcy, kontrahenci) muszą nas poinformować, czy odwiedzili obszary wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem, Włochy, Chiny, Kora Południowa w ciągu ostatnich 14 dni. W takich przypadkach odwiedzający nie mogą wejść do firmy.
 • Wszyscy odwiedzający w lokalizacjach HELIOS powinni zostać poddani kontrolnemu badaniu temperatury przed wejściem do naszej siedziby. Goście z gorączką nie mogą wejść do firmy.
 • HELIOS zapewni dostawcom wyznaczone obszary i udogodnienia, np. kierowcy ciężarówek.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę w tej wyjątkowej sytuacji. Jeśli potrzebujesz aktualnej informacji, masz do dyspozycji dostępne osoby kontaktowe we wszystkich firmach HELIOS.