IGŁOWANIE


PRZYCZYNY

 • Lepkość lakieru jest zbyt wysoka, a podłoże suche.
 • Niewłaściwy wybór rozcieńczalnika lub jego niewystarczająca ilość.
 • Niewłaściwe ciśnienie podczas lakierowania lub nieodpowiednia odległość od powierzchni.
 • Duża prędkość przepływu powietrza i wysoka temperatura w suszarni.
  Drewno jest zbyt porowate.

ZAPOBIEGANIE

 • Sprawdzenie, czy lakier ma odpowiednie właściwości i obniżenie jego lepkości.
 • Zastosowanie zalecanego rozcieńczalnika we właściwej ilości.
 • Ustawienie pistoletu natryskowego i postępowanie zgodnie z instrukcjami.
 • Dostosowanie temperatury i ustawień cyrkulacji powietrza.
 • Zastosowanie izolacji lub cieńszej warstwę lakieru przy pierwszej aplikacji.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt