KRATEROWANIE


PRZYCZYNY

  • Powierzchnia jest zanieczyszczona woskiem, tłuszczem, silikonem (rękawice, krem do rąk).
  • Sprężone powietrze zanieczyszczone kondensatem lub resztkami oleju.
  • Stosowanie silikonowych środków polerskich lub w aerozolu w pobliżu kabiny natryskowej.

ZAPOBIEGANIE

  • Sprawdzenie filtrów, oczyszczenie układu rur wlotowych sprężonego powietrza.
  • Usunięcie silikonowych środków polerskich i zastosowanie środków bez zawartości silikonu.

ROZWIĄZANIE

  • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
  • Przed przystąpieniem do lakierowania, oczyszczenie powierzchni przy pomocy antysilikonowego rozcieńczalnika

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt