NIERÓWNOMIERNY POŁYSK/ODCIEŃ


PRZYCZYNY

 • Nierównomierne naniesienie lakieru.
 • Ilość starej mieszaniny dodanej do nowego lakieru jest zbyt duża.
 • Powłoka bazowa jest uszkodzona lub podkład został nadmiernie wyszlifowany.
 • Niedokładnie wymieszany w wiadrze lakier.
 • Temperatura podłoża jest za wysoka (spowodowane przegrzaniem), temperatura lakieru podczas aplikacji za niska.

ZAPOBIEGANIE

 • Sprawdzenie sprzętu i ustawień.
 • Sprawdzenie lepkości starego materiału i dodanie nowej (świeżej) mieszaniny lakieru.
 • Usunięcie w odpowiednim czasie wszelkich wad (kit) i zastosowanie kolejnej warstwy podkładu.
 • Zapewnienie właściwej metody mieszania – w mieszalniku.
 • Dostosowanie temperatury podłoża i lakieru.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt