PĘCHERZENIE


PRZYCZYNY

 • Nadmierna ilość lakieru w jednej powłoce, aplikacja kilku powłok lakieru z zastosowaniem zbyt krótkiego czasu suszenia, zbyt gruba warstwa lakieru.
 • Temperatura i prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniu są zbyt wysokie lub czas parowania jest zbyt krótki.
 • Nieodpowiedni rozcieńczalnik.
 • Wilgotność drewna/podłoża, temperatura podłoża są zbyt niskie.
 • Odległość pomiędzy pistoletem natryskowym a przedmiotem jest zbyt mała, lepkość jest zbyt wysoka ze względu na niską temperaturę lakieru.

ZAPOBIEGANIE

 • Dostosowanie aplikacji, czasu suszenia pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw, lepkości.
 • Postępowanie zgodnie z instrukcjami.
 • Obniżenie temperatury i prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniu, wydłużenie czasu suszenia poprzez dostosowanie tempa przenośnika.
 • Zwiększenie wilgotności drewna/podłoża, zahartowanie uprzednio podłoża.
 • Zastosowanie odpowiedniej metody natrysku, rozcieńczenie lakieru, zwiększenie temperatury lakieru do zalecanego limitu.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt