ZABURZENIA PRZYCZEPNOŚCI


PRZYCZYNY

 • Podłoże jest zanieczyszczone (brud, pył, tłuszcz).
 • Naturalne żywice i woski na drewnie (na sośnie, drewnie egzotycznym, itp.), folia melaminowa.
 • Powłoka bazowa lakieru jest zbyt gruba a powierzchnia bazowa nadmiernie wyszlifowana.
 • Niewystarczające szlifowanie powłoki bazowej/szlifowanie między warstwami.
 • Złe dopasowanie pomiędzy powłoką bazową a końcową powłoką lakierniczą.
 • Kropelki lakieru są zbyt suche, kiedy spadają na malowany przedmiot.
 • Za dużo czasu minęło pomiędzy szlifowaniem a lakierowaniem.

ZAPOBIEGANIE

 • Oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni.
 • Zastosowanie zalecanej izolacji, wyszlifowanie folii przed naniesieniem lakieru.
 • Zastosowanie mniejszej ilości nanoszonego lakieru, obniżenie ciśnienia natrysku.
 • Sprawdzenie jakości papieru ściernego (zużycia).
 • Podczas szlifowania maszynowego stałe monitorowanie ciśnienia i temperatury, aby zapobiec nadmiernemu przegrzaniu wyszlifowanej powłoki lakieru.
 • Zastosowanie kompatybilnych materiałów.
 • Zastosowanie rozcieńczalnika wolnego, sprawdzenie odległości pomiędzy przedmiotem a pistoletem natryskowym, zwiększenie przepływu lakieru.
 • Powtórzenie procesu szlifowania i usuwania pyłu.

ROZWIĄZANIE

 • Zeszlifowanie powierzchni do warstwy bazy/podłoża.
 • Odtłuszczenie i ponowne naniesienie lakieru według zaleceń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt