SLAB OPRIJEM


VZROKI

 • Nečista podlaga (smeti, prah, maščobe).
 • Naravne smole in voski v lesu (borovina, eksotični les ipd.), melaminske folije.
 • Predebel sloj temeljnega laka in preveč zglajena površina osnove (prefino brušenje).
 • Preslabo brušenje temelja/medslojno brušenje.
 • Neusklajenost temeljnega in končnega laka.
 • Kapljice laka padajo presuhe na obdelovanec.
 • Preveč časa je preteklo med brušenjem in lakiranjem.

PREPREČEVANJE

 • Očistimo in razmastimo površino.
 • Uporabimo priporočeno izolacijo, pobrusimo folijo pred nanosom laka.
 • Manjši nanos laka, nižji pritisk brizganja.
 • Preverimo kvaliteto brusnega papirja (iztrošenost).
 • Pri strojnem brušenju pazimo na pritisk in temperaturo, da preprečimo pregrevanje brušenega sloja laka.
 • Uporabimo kompatibilne materiale.
 • Uporabimo počasno redčilo, preverimo razdaljo med obdelovancem in pištolo, povečamo pretok laka.
 • Ponovimo brušenje in odpraševanje.

REŠITEV

 • Obrusimo površino do temelja/podlage.
 • Razmastimo in ponovno lakiramo ob upoštevanju priporočil.

Za več informacij se obrnite na nas.