Ulja za spoljašnju upotrebu


BIOHEL predstavljaju biološka ulja i voskove za impregnaciju drveta. Prirodna ulja i voskovi su najbolji izbor kada su zahtjevane ekološki prihvatljive tehnike i bio-razgradivi materijali.

Pročitajte više