PRAVNO OBAVJEŠTENJE


Ova internetska stranica sadrži opće informacije o HELIOS TBLUS d.o.o. i povezanim trgovačkim društvima, poslovanju navedenih društava, kao i njihovim proizvodima. Obavještenje se odnosi na sve one koji posjećuju internetsku stranicu; molimo da pažljivo pročitate. Korištenjem internetske stranice www.helios-woodcoatings.com korisnik potvrđuje da je prihvatio i da je suglasan sa navedenim uvjetima.

Opća pravila i uvjeti
HELIOS TBLUS D.O.O. – Opća pravila i uvjeti

Podaci o poduzeću

Ime preduzeća: HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Kratko ime preduzeća: Helios TBLUS d.o.o.
Registracijski broj: 5043212000
Porezni broj: SI 45984794
Broj unosa: 10447300, Companies Register, District Court in Ljubljana
Sjedište: Količevo
Poslovna adresa: Količevo 65, 1230 Domžale
Telefon: +386 (0)1 722 40 00
Faks: +386 (0)1 722 41 10
Elektronska pošta: wood.coatings@helios.si

 

Pravne informacije

Sva prava pridržana. Obavještenje se odnosi na početnu stranicu i sve pod-stranice internetske stranice www.helios-woodcoatings.com. Sve informacije i materijal (tekst i slike) na internetskoj stranici www.helios-woodcoatings.com zaštićeni su autorskim pravom i srodnim pravima i/ili pravima industrijskog vlasništva koja drži HELIOS TBLUS d.o.o. i/ili povezana trgovačka društva. Korisnici smiju koristiti internetsku stranicu www.helios-woodcoatings.com samo za svoje lične, nekomercijalne potrebe. Zabranjeno je korištenje internetske stranice www.helios-woodcoatings.com na bilo koji drugi način, pogotovo u komercijalne svrhe.

Ograničeno korištenje informacija i materijala

Sve informacije i materijal (tekst i slike) objavljeni na internetskoj stranici www.helios-woodcoatings.com mogu se kopirati samo u nekomercijalne svrhe te zadržavajući sva iskazana upozorenja o autorskim pravima i/ili pravima industrijskog vlasništva. Spomenute informacije i materijali ne smiju se kopirati, umnožavati, ili na bilo koji drugi način distribuirati u komercijalne svrhe bez izričitog odobrenja od strane HELIOS TBLUS d.o.o. i/ili povezanih trgovačkih društava.

Svaka kopija ili dio sadržaja sa internetske stranice mora biti označena HELIOS TBLUS d.o.o. znakom, u skladu s pravilima korporativnog identiteta – sva prava pridržana. Internetska stranica www.helios-woodcoatings.com također sadrži informacije trećih strana te poveznice do internetskih stranica trećih strana, pri čemu HELIOS TBLUS d.o.o. nije odgovoran za njihov sadržaj i ne može ništa garantirati u tom pogledu. Za posjećivanja i korištenja spomenutih poveznica, odgovornost HELIOS TBLUS d.o.o. u potpunosti je isključena.

Ovo pravno obavještenje HELIOS TBLUS d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku, te je za korisnike obvezujuća u svom trenutno važećem obliku; zato preporučujemo da se dobro upoznate sa njegovim sadržajem prilikom svake posjete internetskoj stranici www.helios-woodcoatings.com. Zabranjeno je korištenje internetske stranice www.helios-woodcoatings.com u suprotnosti sa ovdje navedenim pravilima. Korisnik koji koristi internetsku stranicu www.helios-woodcoatings.com u suprotnosti s ovdje navedenim pravilima u potpunosti je sam odgovoran za svoje postupke.

Ograničena odgovornost

Sve informacije i materijali na internetskoj stranici www.helios-woodcoatings.com samo su informativne. HELIOS TBLUS d.o.o. predan je pružanju tačnih, ažurnih i potpunih podataka na internetskoj stranici www.helios-woodcoatings.com, međutim ne može garantirati njihovu tačnost i cjelovitost te ne preuzima odgovornost u tom pogledu.

Korisnici internetsku stranicu www.helios-woodcoatings.com i njen sadržaj koriste na vlastitu odgovornost. HELIOS TBLUS d.o.o. i druga pravna ili fizičkalica koja su doprinijela osnivanju i oblikovanju stranice ili još uvijek sudjeluju u njenom ažuriranju, nisu odgovorni za štetu do koje može doći zbog pristupanja, korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija na tim internetskim stranicama, odnosno bile kakve greške ili propusta u njihovim sadržajima.

HELIOS TBLUS d.o.o. nije odgovoran za štetu (uključujući štetu nastalu zbog virusa) do koje može doći na korisnikovoj programskoj opremi, mobilnom telefonu ili bilo kojem drugom uređaju i/ili aplikaciji koja se koristila za pristup spomenutoj internetskoj stranici, koja je posljedica pristupa ili korištenja internetske stranice www.helios-woodcoatings.com. Nadalje, HELIOS TBLUS d.o.o. nije odgovoran ni za kakvu drugu vrstu štete do koje može doći zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja internetske stranice www.helios-woodcoatings.com. HELIOS TBLUS d.o.o. pridržava pravo da internetsku stranicu www.helios-woodcoatings.com bilo kada promijeni, na bilo koji način i bez obzira na razlog, bez prethodnog obavještenje te ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice takvih promjena.