Preduzete mjere u HELIOS grupi vezane za pojavu korona virusa (COVID-19)


U posljednja dva mjeseca, svakodnevno pratimo događaje vezane za pojavu korona virusa (COVID-19), dajemo smjernice i regularno izvještavamo o trenutnoj situaciji. Sa obzirom na to da su slučajevi virusa sada potvrđeni u više zemalja širom Evrope, naše organizacione mjere su također pojačane u skladu sa tim.